అనిమే అక్షర ప్రొఫైల్స్

సుజున్ హోరికితా క్యారెక్టర్ ప్రొఫైల్

Suzune Horikita is a character that appears in the first season of Anime and in the second season as well. She is the main character along with Kiyotaka and the other characters of the series. She first appears in episode 1 of the first season of ఎలైట్ యొక్క తరగతి గది, and makes herself known to the main character కియోటక by introducing herself. This is the Suzune Horikita Character Profile.

Overview of Suzune Horikita

Horikita is a very important character in the Anime and appears in many of the different episodes. During the 2 seasons, she becomes the leader of Class D, which is also the class that కియోటక మరియు కుషిడ are both in.

It should also be mentioned that Horikita also attended the same school as కుషిడ before they both went to the academy.

We covered this in our post: why does కుషిడ hate Horikita in ఎలైట్ యొక్క తరగతి గది? Read that post for a full explanation. She appears in the episodes up to episode 13 in Season 2 of ఎలైట్ యొక్క తరగతి గది.

స్వరూపం మరియు ప్రకాశం

Coming in at around 5’1.5″ / 156cm, she isn’t the most intimidating member of the school, however, don’t let that fool you, Suzune Horikita can be quite determined, and have the temper to show for it since, during the first part of the first season, she is cold and un-empathetic to her Classmates who are falling behind.

సుజునే హోరికిటా
© లెర్చే (క్లాస్‌రూమ్ ఆఫ్ ది ఎలైట్)

She has black hair, wears the academy school uniform, and has some beautiful red eyes which look amazing in అనిమే. In the dub version of ఎలైట్ యొక్క తరగతి గది, she gives off a cold feeling and is quite up-tight and not relaxed.

This doesn’t make her that attractive to her classmates and it can be said that in the first season she is not as well-liked and doesn’t really give off a good aura, certainly not to the people she interacts with in her class.

Personality of Suzune Horikita

In అనిమే, she is cold, unempathetic and slightly arrogant. This is the way she comes across in the first season of the Anime.

This is because she is so focused on taking her class to progress to తరగతి A and take their spot, she is very annoyed as some of the other students don’t take it seriously, whereas she does.

యొక్క రెండవ సీజన్లో అనిమే, Suzune Horikita is more relaxed and forgiving, and actually starts to realise that without క్లాస్ డి working together, their prospects of getting to తరగతి A and replacing them, seem unrealistic and bleak.

Post related to Suzune Horikita Character Profile

Because of this, she starts to work more with the other characters, and actually build relationships with them properly, instead of only Bering nice to them to further the advancement of the Class.

This changes her character and makes her more likeable, and just like కియోటక, she becomes more intelligent and clever cunning as a result, because she starts using the other characters to her advantage and the classes.

చరిత్ర

When talking about the Suzune Horikita Character Profile, we need to mention the history of Suzune Horikita.

It’s pretty very straightforward, she starts off in the very first episode, just as కియోటక is giving us his little monologue at the start. She is one of the few characters in అనిమే that really wants క్లాస్ డి to get to the top.

This is along with కుషిడ మరియు కియోటక who secretly both want the class to climb and take Class A’s spot. Horikita is no different. So, in the second season, she becomes a lot more admirable.

Along with this, she also realises that కుషిడ really wants her out of the school. However, instead of trying to threaten her or take some sort of aggressive or destructive action, she actually tries to reason with కుషిడ, a fact I think is often overlooked.

> ఇంకా చదవండి: కుషీదా ఎలైట్ క్లాస్‌రూమ్‌లో హోరికతను ఎందుకు ద్వేషిస్తుంది?

Even though she is in a tough spot with Ryueen మరియు కుషిడ, she still comes out on top in the latter half of the second season because కియోటక helps her and stops కుషిడ from trying to get excluded permanently from the academy.

A lot of the problems that are related to being a Class leader, get brought on Horikita, however, she does a good job of dealing with them, and this should be thought about.

క్యారెక్టర్ ఆర్క్

Much like her history, the character of this character is vital to understanding the Suzune Horikita Character Profile. Her arc is quite interesting, but nothing completely out of the ordinary. For example, she starts off as a cold loner, a show nobody likes.

However, by the end of the second season, she is much more likeable and respected. Although there are still some girls and other pupils who dislike her.

Since all the credit is attributed to her after the Island test and this means the students in her class actually have a reason to listen to her. This carries on into the రెండవ సీజన్, however, there are still instances where her classmates think she is a loser and is still regarded as someone with no friends.

This is true if you think about it, even కియోటక gets into his little friend group near the later episodes of సీజన్ 2, and he’s practically a sociopath. Nevertheless, we are going to see some developments in సీజన్ 3 of Classroom of the Elite for sure.

ఎలైట్ యొక్క తరగతి గదిలో పాత్ర ప్రాముఖ్యత

Suzune Horikita is a very important character in Classroom of the Elite, she starts off as the main protagonist alongside కియోటక, and vows to get Class D to the top spot.

She is one of the few characters who really care about advancing her class along with కియోటక. She does not care how she is viewed by her classmates and basically does not have any friends, but that’s the least of her worries.

So, it may not make her one of the most likeable main characters, but at least she has goals and aspirations and isn’t just worried about how many points she has to buy things like some of the other characters in అనిమే.

అభిప్రాయము ఇవ్వగలరు

Translate »
ప్రకటనల బ్లాకర్ చిత్రం కోడ్ సహాయం ప్రో ద్వారా ఆధారితం

ప్రకటనల బ్లాకర్ కనుగొనబడింది!

మీరు ప్రకటనలను నిరోధించడానికి పొడిగింపులను ఉపయోగిస్తున్నట్లు మేము గుర్తించాము. మేము మా కంటెంట్‌లో 99% ఉచితంగా అందిస్తున్నాము, దయచేసి మీరు మా సైట్‌ను ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు మీ ప్రకటన బ్లాకర్‌ని ఆఫ్ చేయండి. ధన్యవాదాలు.

ద్వారా ఆధారితం
ఉత్తమ WordPress Adblock డిటెక్టింగ్ ప్లగిన్ | CHP యాడ్‌బ్లాక్